Main

09 mei 2008

Playboy Viral fotoshoot

Het Nederlandse Playboy magazine heeft vanwege het 25 jarig jubileum een video viral gemaakt waarin je als fotograaf foto's mag maken van een echte playmate. Mij is gevraagd de technische realisatie te doen van dit project in samenwerking met Tim Hengeveld van Playboy. De montage van de videos werden aangeleverd door boegbeeld.com in samenwerking met Eddy Terstall als regiseur.

The Dutch Playboy magazine has because of the 25th anniversary made a viral video in which you as a photographer may take photos of a real playmate. I have been asked to do the technical realization of this project in cooperation with Tim Hengeveld of Playboy. The video was created by boegbeeld.com with Eddy Terstall as director

03 mei 2008

Samsung {Re}fresh

In opdracht van het reclameburo Quince hebben we in ruim 3 maanden (december 2007 - maart 2008) een Flex Papervision3D applicatie gebouwd waarin employees van resellers van Samsung producten in Europa trainingen kunnen volgen en examens afleggen in Samsung producten. Vanwege mijn expertice op het gebied van Flex en Cairngorm ben ik door Quince gevraagd met het team van developers te gaan samenwerken om zo het kennisnivo een impuls te geven.

Commissioned by the agency Quince we have in over 3 months (December 2007 - March 2008) built a Flex Papervision3D application where employees of resellers of Samsung products in Europe can follow courses and examinations in Samsung products. Because of my expertice in the field of Flex and Cairngorm I have been asked by Quince to work together with the team of developers to give the knowlegde level a push.


Captured movie of the site