Main

26 februari 2010

Update waarzijnwemeebezig.nl (jan 2010)

In opdracht van TechTribe heb ik een update gedaan van de Achmea campagnesite waarzijnwemeebezig.nl. Gebruikte technologie Adobe Flash.


Commissioned by TechTribe I did an update of the Achmea campaign site waarzijnwemeebezig.com.

Gebruikte technieken, tools en methoden:
Used techniques, tools and methods:

  • Actionscript 3
  • Adobe Flex builder 3
  • Adobe Flash
  • SVN
  • Subclipse
  • actionscript 3